Investorer har dårlig timing

Investorer er ofte dårlige til at time køb og salg. En analyse fra Morningstar, viser at det også gælder for investeringsforeninger – især for aktive investeringsforeninger. Morningstar har siden 2005 analyseret på investorers faktiske afkast i investeringsfonde. De officielle markedsafkast måler afkastet, hvis man har den samme investering i hele perioden mens Morningstar måler afkastet […]