Bonus giver tunnelsyn

CandleProblem

Jeg har tidligere skrevet om bonus og bonus’ manglende evne til reelt at skabe det man ønsker. Bonus dur ikke som motivationsincitament i vores moderne verden.

Irrationalitet i et interessant view

tedbigDu ser ikke verden som den er, men som du er. Et citat – lettere omskrevet – fra Kierkegaard, men et udsagn, der stadig holder vand. Vi ser verden som vi tror den er, eller som vi gerne vil have den er. Ikke som den er. Elizabeth Pisani taler på TED om HIV og irrationelle tanker omkring HIV-smitte. Underholdende, skræmmende men især tankevækkende!