Penge gør os mindre hjælpsomme

Håndtering af penge kan ændre vores måde at agere på. Mange forsøg har vist at vi bliver mere egoistiske og selvpromoverende af kontanter. Det gælder også børn helt ned til tre år viser et nyt forsøg. Penge påvirker os på forskellige måder. Blandt andet har Dan Ariely vist at de fleste kan finde på at […]