Retfærdige per definition

abe_copyMon retfærdighed er noget vi kan eller noget vi lærer? Altså er det medfødt eller lærer vi det henad vejen? Forskellige undersøgelser har hidtil indikeret at vi fødes egentlig rimelig retfærdige – undersøgelser af børn har påvist dette. Måske er dette lille klip om capuchin aber et godt eksempel på at vi er retfærdige.