Vil vi være lige?

Der har de senere år været meget debat om uligheden i verden. Altså forskellen på dem, der har og dem, der ikke har. Occupy Wall Street's demonstrationer var netop fokuseret på denne ulighed. Men vil vi overhovedet have lighed? Dan Ariely er en af verdens førende indenfor financial behavior og han har lavet lidt forskning […]