Tilbage med video-blog

Photo by Jakob Owens on Unsplash

Efter et par års pause er jeg nu tilbage med kommentarer om blandt andet adfærdsøkonomi, adfærdsdesign, nudge og de finansielle markeder. Nogen gange er billeder og det talte ord stærkere (og nemmere) end det skrevne, så derfor vil jeg prøve at bruge video igen. Tanken er at jeg kommenterer på nyheder eller nye opdagelser og […]

November starter uden ændringer

Trods stigning siden sidst i kursen holder vi fast i strategien. Kursen er over 50 ugers glidende gennemsnit med adfærdsindikatoren kan ikke følge med. http://youtu.be/2B0W-nQjcFw?list=UUL4maXEh4N5yGzVigiHhGZA