Vi er for positive

hjernelilleVi har en tendens til at overvurdere muligheder og undervudere risici. Det ligger helt naturligt til os og nu viser ny forskning at begrundelsen for dette skal findes i den måde vore hjerner er programmeret på.

80% af os har det med at være for positive i vore vurderinger. Og nu har Tali Sharot fra University College London lavet en undersøgelse der viser reaktioner i hjernen.