Vi er for positive

Vi har en tendens til at overvurdere muligheder og undervudere risici. Det ligger helt naturligt til os og nu viser ny forskning at begrundelsen for dette skal findes i den måde vore hjerner er programmeret på.

80% af os har det med at være for positive i vore vurderinger. Og nu har Tali Sharot fra University College London lavet en undersøgelse der viser reaktioner i hjernen.

Nogle testpersoner skulle angive deres sandsynlighed for at blive ramt af 80 forskellige hændelser – alle negative. Efterfølgende fik de oplyst det statistisk korrekte svar på spørgsmålene og skulle så besvare de samme 80 spørgsmål igen. Deres nye svar viste at de havde lært af forsøget. Delvist.

For de hændelser, hvor de tidligere havde overestimeret sandsynligheden, rettede 79% af deltagerne ned. Havde de derimod undervurderet sandsynligheden holdt de fast i dette gæt (eller rettede deres gæt lidt til).

Der kan være mange gode grunde til at vi er podede til et positivt syn på tingene og til at foretrække dette. Vi bruger også to forskellige centre i hjernen til at holde øje med dette – se mere om det her.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide: