Forstår økonomer økonomi?

Det var ikke mange økonomer, der forudså finanskrisen. Faktisk var de fleste meget imponerede over økonomien og havde positive forventninger til fremtiden. Forstår økonomer overhovedet økonomi? I løbet af det 20. århundrede blev matematik og modeller en større og større del af økonomisk teori. Vi fik bedre mulighed for indsamling og bearbejdning af data og […]

Fiske efter fjolser

Mange økonomer overser stadig vigtige elementer, når de forsøger at forudsige. Men heldigvis går det op for flere, at økonomiske modeller måske mangler nogle faktorer omkring menneskets måde at agere på. Men heldigvis begynder flere at få øjnene op for også at kigge på adfærdsøkonomi og den menneskelige faktor. I forbindelse med udgivelsen af Dagpengekommissionens […]

Økonomer har opdaget vi ikke er rationelle

I mange år har den gængse tese blandt økonomer været, at vi tager rationelle beslutninger. Vi tænker os om og vi agerer økonomisk fornuftigt. Homo economicus – det økonomiske menneske – kalder man det. Med den tese i bagagen kan man nemlig bruge modeller og matematik til at forudsige. Desværre er vi knap så rationelle. […]