Big is beautiful?

Der har gennem lang tid været fokus på stordriftsfordele. Jo større jo bedre har tesen næsten været. Men er denne sammenhæng liniær, eller mon reglen kun er gældende til et vist niveau?