Big is beautiful?

Der har gennem lang tid været fokus på stordriftsfordele. Jo større jo bedre har tesen næsten været. Men er denne sammenhæng liniær, eller mon reglen kun er gældende til et vist niveau?

Big is beautiful?

Undervisningen på alverdens handelshøjskoler går stort set i samme retning. Og en af grundpillerne er at man kan opnå bedre bundlinie ved at skalere forretningen op.

Argumenterne er oftest besparelser i administrationen og stordriftsfordele ved f. eks. indkøb. Læg dertil “Globalisering” og vi har ekstra gode grunde til større virksomheder.

Det nyeste undervisningsmateriale tager dog også højde for at der er en række ulemper ved de gamle måder at tænke på. F. eks. er det ikke nødvendigvis en god ide, at gøre tingene på samme måde i USA, Europa og Fjernøsten – ellers en grundpille i de gamle forretningsmodeller.

Too big is disastrous?

Gad vide om man ikke kan forestille sig at en virksomhed kan blive for stor. Blive en kolos på lerfødder der lever sit eget liv. Måske endda en virksomhed der har fjernet sig fra virkeligheden og samtidig har fået en størrelse der gør det umuligt at lade virksomheden gå konkurs?

Den nuværende situation på de finansielle markeder har bragt et par gode eksempler på banen i USA. Eksempler på dårlig ledelse eller mistet overblik der i dag giver store problemer – tænk blot på den finansielle sektor og bilindustrien i USA.

Hedgefonde – godt eksempel

Hedgefonde har haft stor fokus de sidste par år. Tanken om at kunne få højt afkast uden stor risiko – de skulle jo være markedsneutrale – lød besnærende og lokkede investorer til.

Det mest kendte eksempel fra industrien er nok Long Term Capital Management, der krakkede i 1998. LTCM startede med gode afkast og en mindre investorkreds. Men de gode afkast og en stor salgsindsats lokkede flere investorer til.

Den nye volume gjorde det svært for LTCM at agere i markedet og som de selv beskriver det i Michael Lewis’ bog “When Genius Failed”, blev de nød til at investere mere og mere risikofyldt.

“Vi blev nød til at investere i mere risikofyldte markeder såsom mexicanske, russiske og danske obligationer”

Mange hedgefondes ideer om spænd-investeringer er gode – når man handler begrænsede beløb. Og langt de fleste hedgefonde er netop startet med mindre volumen og derefter vokset. Og mange har måttet erkende andre problemer end det ovenfor skitserede. Der har været problemer med infrastrukturen og med udvidelse af lines. Hedgefonde lader sig ikke alle skalere op!

Også gode grunde til større virksomheder

Opkøb og fusioner har været vejene til en lang række meget store virksomheder. En undersøgelse har vist at 93% af ledelserne i en fusion/overtagelse mener det har givet værdi. Det kan desværre kun påvises i tallene i 30% af fusionerne/overtagelserne….

Men der er da sikkert nogle gode ideer i at stræbe efter disse store virksomheder. Det er formentlig meget nemmere for en leder i en stor virksomhed at få en stor løn, end for en leder i en lille virksomhed….

Og måske har det også været en af de væsentligste grunde til mange af disse fusioner/overtagelser?

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!