Farligt at være investeringsrådgiver!

Det kan være særdeles farligt at være investeringsrådgiver i disse tider! En gruppe tyske pensionister har netop kidnappet og tilbageholdt en investeringsrådgiver, som angiveligt har kostet dem et par mio. EUR.

I tider hvor det går godt har vi en tendens til at blive mere og mere risikovillige. Desværre følges tider hvor det går godt ofte af tider, hvor det går mindre godt. Har man så – i håbet om store afkast – omlagt sine investeringer til mere risikofyldte, kan det føre til store tab. Riskovilligheden har været i top, hvilket vi har kunnet se i sagerne om Madoff og Sanford. Begge gode eksempler på såkaldte Ponti-schemes, hvor man betaler gamle investorer med nye investorers penge. Se evt. min blog om dette her.

Senest er det så gået galt for en gruppe tyske investorer. De valgte at investere en del af deres midler – som for øvrigt ikke var deklarerede (de var sorte, som vi siger i Jylland) – i ejendomme i Florida, et marked det desværre er gået en del tilbage for.

Pengene var væk og de valgte derfor at kidnappe James Amburn der ejede investeringsvirksomheden. Politiet blev hidkaldt via en skjult besked i en fax og mr. Amburn blev løsladt. Du kan læse en udgave af historien her.

Syndebuk søges

Det er helt normalt at vi gerne vil finde en syndebuk når noget går skævt. Går noget godt er det som regel vores egen skyld, mens det ofte er noget eksternt der er skyld i at noget går galt. Det er en helt naturlig reaktion hos os.

Der er mange ulemper ved en sådan reaktion. Blandt andet at det er svært at lære af sine fejl – og det er vel netop evnen til at lære af vore fejl vi ofte fremhæver. Errare est humanum, det er menneskeligt at fejle. Men hvis vi ikke anerkender at man har fejlet men i stedet blot giver andre skylden, kan man ikke lære af sin fejl!

Man skal i den forbindelse huske på at der skal to til at begå fejlen. Inden rådgiveren kan investere forkert skal man selv give rådgiveren lov til det!! Jeg håber at mange vil huske og lære at hvis noget giver et højere afkast, er det med stor sandsynlighed forbundet med større risiko! Også selvom rådgiveren måske siger det modsatte. Risiko og afkast går hånd i hånd!

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!