Investering behøver ikke være svært

18 år i den finansielle branche har lært mig at danskere har en meget konservativ tilgang til de finansielle markeder. Obligationer – og specielt realkreditobligationer – er risikofrie. Aktier er høj risiko!

Men er dette sandt? På kort sigt måske, men på længere sigt er obligationer mere risikofyldte! Her er nemlig større risiko for at afkastet ikke er godt nok!

Risiko er relativt!

Mange har en holdning til at risiko er noget absolut der nemt kan kvantificeres. Men risiko er i høj grad relativt og meget svært at kvantificere. Det svarer til at have tre spande vand: en med meget varmt vand, en med lunkent og en med meget koldt vand. Har man haft hånden i den varme og flytter den til den lunkne, vil man umiddelbart syntes vandet er koldt. Kommer armen derimod fra den kolde vil vandet føles varmt! At risiko er relativt kan bedst illustreres ved et par historier fra det virkelige liv:

På et tidspunkt sagde en kunde:

“Obligationer er alt for risikofyldte så jeg har kun aktier”

En anden sagde:

“Bare en portefølje med lav risiko – bare 60% i aktier og resten i obligationer”

Disse to holdninger står i skrap kontrast til den normale danske risikoprofil, hvor man typisk har 80% i obligationer og MAKS. 20% i aktier.

Vi har også en tendens til at betragte risikoen som udsving i ens porteføljes værdi. Men der er også en anden risiko! Risikoen for ikke at få nok i afkast. Risikoen for at ens købekraft forringes over tid.

Denne risiko undervurderes af mange investorer, og den eneste vej uden om er at tilføje VELOVERVEJET risiko til sin portefølje. Man skal ikke kaste alt efter en smal type værdipapirer, men bevare en porteføljemæssig tilgang til tingene.

Aktiv sammensætning – såre simpelt

Drejer det sig om opsparing af pensionsmidler er en ofte anvendt model til investering:

100 – din alder = din aktieandel

Derved sikres at jo yngre – og dermed jo længere tidshorisont – jo større aktieandel. Og hvis ovenstående holder stik er det sandsynligt at aktier vil give bedre afkast end obligationer.

Personligt ser jeg således på det: Der er 30 år til jeg skal bruge min pension. Jeg er kommet sent igang, så jeg er nød til at sikre et godt afkast. Jeg tør ikke have andet end aktier!!

Realiteten er en anden

Men desværre ser man ofte at fordelingen ikke lever op til denne fordeling. Mange danskere har en tendens til at lægge stor værdi og sikkerhed i obligationer. Og da obligationer har performet godt de senere år har det været fornuftigt at have en forkert strategi.

Men tør man tro på at obligationer vil fortsætte den flotte performance? Det er svært at forestille sig at renten skal fortsætte med at falde, og uden vil afkastet på obligationer blive dårligt!

Og er danske obligationer så sikre som vi tror? Ikke alle deler den opfattelse. Eksempelvis opfattede mange danske obligationer således i forbindelse med krakket i Long Term Capital Management i 1998:

“As the pressure to find suitable trades mounted, they increasingly strayed into more exotic tundra, such as Brazilian and Russian bonds and Danish mortgages.”

Ikke normalt obligationstyper vi foretrækker at sammenligne vores obligationer med!

Verdens ældste investeringsråd

Det første investeringsråd vi kender til, fremgår af Det Gamle Testamente, Prædikernes bog kapital 11,1: Spred dine varer på syv eller otte handler; for du ved ikke, hvilke ulykker der kan ske undervejs. Så din udsæd tidligt og silde; for du har ingen garanti for, at det hele vil klare sig lige godt.

Og disse investeringsråd holder stadig! Man skal sprede sin risiko. For det er korrekt at afkast og risiko ofte følges ad, således at risiko belønnes med et højere afkast. Men dumdristighed belønnes ikke!

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!