Risiko – hvad er det?

Risiko er mere end en ting. Ofte er det risikoen for kurstab der fokuseres på med begrebet risiko. Dette leder til at jo mere et aktiv svinger i værdi jo større er risikoen. Men der er også andre risici.

Risiko er mere end en ting. Ofte er det risikoen for kurstab der fokuseres på med begrebet risiko. Dette leder til at jo mere et aktiv svinger i værdi jo større er risikoen. Men der er også andre risici. Her kan nævnes:

  • Modpartsrisiko – risikoen for at ens leverandør ikke overlever
  • Managerrisiko – risikoen for at den der overvåger din risiko ikke er god til det
  • Likviditetsrisiko – risikoen for at du ikke kan sælge når du vil
  • Og sidst men ikke mindst, risikoen for at du ikke får nok i afkast.

Den sidste risiko er ofte meget overset i jagten på at undgå risikoen for at din investering svinger i værdi. Langt de fleste er opmærksomme på at eks. aktier svinger i værdi og derfor er “noget farligt noget”.

Men aktier giver jo også et højere afkast end eks. obligationer – bl.a. dokumenteret af Jeremy Siegel i bogen “Stocks for the long run”. Og aktier kan have en diversificerende effekt på en portefølje – man får en lavere risiko ved at tilføje aktier til en portefølje af obligationer.

Selv med det nuværende renteniveau på obligationer, vil der for langt de flestes vedkommende være tale om at afkastet efter skat og inflation er tæt på at være negativt! Så har du råd til kun at have obligationer?

Har du din egen risikoprofil?

I mine efterhånden mange år i den finansielle branche har jeg desværre ofte set at kunders risikoprofil i høj grad ligner rådgiverens. Kan rådgiveren ikke lide aktier har dennes kunder ofte meget få aktier. Kan rådgiveren ikke lide flekslån har dennes kunder kun fastforrentede lån. Kan rådgiveren godt lide valutalån har dennes kunder ofte mange valutalån.

På et tidspunkt oplevede jeg i en større dansk bank – der netop er forsvundet fra gadebilledet – en stor forskel på kundernes investering i to forskellige geografiske områder af Danmark. I Ålborg havde kunderne rigtig mange udenlandske aktier. I Kolding havde de rigtig mange obligationer – nærmere betegnet indeksobligationer. Kan det virkelig passe at kunderne er så forskellige i to geografiske områder af Danmark? Kan det virkelig passe at folk i Ålborg er så meget mere glade for udenlandske obligationer og i Kolding er de vilde med indeksobligationer. Eller kan det tænkes at rådgiverne i de pågældende afdelinger havde forskellige forkærligheder på de finansielle markeder?

Jeg tror det sidste er det rigtige og jeg tror det opleves rigtig mange steder.

For en lang række kunder vil dette forhold ofte lede til en for lav risikovillighed. Man har måske en lang tidshorisont – hvilket de fleste pensionsopsparinger har – men er placeret alt for forsigtigt. Dette vil føre til at afkastet er for lavt! Hvilket vil føre til at din pension kunne være blevet bedre med den rigtige rådgivning.

Som rådgiver kan der være fordel ved at rådgive om en lavere risiko. Du vil som kunde ofte ikke opleve store udsving på din porteføljes værdi og vil derfor opleve en stabil udvikling. Det vil mange kunder være tilfredse med. Men måske har du blot brug for rigtig rådgivning. Rigtig rådgivning omkring risiko og indsigt i at nogle risici kan betale sig over tid. Men det kan jo være farligt at give som rådgiver, da det kan føre til utilfredse kunder i perioder hvor værdien er knap så god.

At kunden – på sigt – får det bedste råd og det bedste afkast er mindre vigtigt, eller hva’?!?!?!?

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!