Expect the unexpected

hovedloessmallSå går det første år efter annus horribilis på de finansielle markeder snart på hæld. Årsskifter byder tit på mange kommentarer og forudsigelser omkring det nye år, og aviserne bruger også en del spalteplads på forudsigelser i år. Men har sådanne forudsigelser nogen værdi?

Børsen: Tid til rebalancering?

Det er vigtigt fra tid til anden at overveje den langsigtede strategi for sine investeringer. I øjeblikket vælger mange at vende det blinde øje til investering, fordi 2008 var så ubehageligt. Men det er vigtigt – også nu – at holde strategien og foretage vigtige tilpasninger.

Den langsigtede investor bør have en fordeling mellem forskellige aktivklasser som er den ønskede idealsituation. Fordelingen vil over tid ændre sig i porteføljen, hvorfor det er vigtigt med jævne mellemrum at bringe porteføljen i balance igen – et begreb vi kalder rebalancering. Rebalancering vil mindske risikoen på din portefølje og øge afkastet over tid.