Børsen: Tid til rebalancering?

Det er vigtigt fra tid til anden at overveje den langsigtede strategi for sine investeringer. I øjeblikket vælger mange at vende det blinde øje til investering, fordi 2008 var så ubehageligt. Men det er vigtigt – også nu – at holde strategien og foretage vigtige tilpasninger.

Den langsigtede investor bør have en fordeling mellem forskellige aktivklasser som er den ønskede idealsituation. Fordelingen vil over tid ændre sig i porteføljen, hvorfor det er vigtigt med jævne mellemrum at bringe porteføljen i balance igen – et begreb vi kalder rebalancering. Rebalancering vil mindske risikoen på din portefølje og øge afkastet over tid.

Ubalancen i porteføljen fremkommer ved at en – eller flere – aktivklasser klarer sig bedre end andre. I perioden 2004-2007 klarede aktier sig bedre end obligationer og derfor ville aktieandelen i en portefølje stige. Det betyder – populært sagt – at du som investor får større risiko i din pengepung.

Løsningen på dette er at man med jævne mellemrum sørger for at porteføljen vender tilbage til udgangspunktet. Har aktier klaret sig bedre skal man derfor sælge lidt aktier og i stedet placere disse penge i de aktivklasser der har klaret sig mindre godt. Har aktier klaret sig dårligt skal man gøre det modsatte. Dette bevirker at man sælger dyrt og køber billigt.

Rigtig mange investorer har glemt denne rebalancering og har derfor opbygget en for stor aktieandel i perioden 2005-2008. Og i de gode år har det jo været en stor fordel har mange vurderet. Men desværre har 2008-afkastet fjernet hele den fordel.

Og nu er opgaven så at bringe porteføljen tilbage til det langsigtede fordeling. Noget mange kvier sig ved at gøre “for kommentatorer, analytikere og medierne fortæller jo hvor farlige aktier er”. På trods af de seneste fald og den megen tale om fortsat tilbagegang bør aktier indgå i mange porteføljer. Sælger man alle aktier nu, giver det to mulige scenarier:

1. Man får ret og aktier falder yderligere
2. Man får ikke ret og aktier stiger fra dit salgsniveau

I begge situationer står man tilbage med et væsentligt problem: Hvornår skal man købe igen? Selv i den første situation hvor man har ret, kan det være svært at købe aktier, der jo i den situation er i gang med at falde.

Rent psykologisk kan det være meget svært at gå imod markedet og købe efter store fald, hvilket gør, at man kan risikere at starte med at få ret, men ender i situation 2, hvor markedet er over det niveau, hvor man solgte.

Den fornuftige investor har fortsat en andel i aktier – også i disse markeder!

Denne blog er også bragt på borsen.dk – http://borsen.dk/?treeid=2565&threadid=6134&shownpost=15230&post_id=15230

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!