Børsen: Dårlige tider følger gode – og omvendt!

Knap har vi lagt et historisk dårligt aktieår bag os før nye rekorder slås. Desværre i negativ retning. En naturlig følelse hos investorerne i en sådan situation er FRYGT. Desværre er frygt en rigtig dårlig følelse at blande ind i beslutninger – og det kan føre til dårlige beslutninger og endog endnu dårligere udvikling på markederne.

Kigger man på det amerikanske aktieindeks Dow Jones fra 1950 og frem til i år, kan man konstatere at 2008 i denne periode var det dårligste aktieår. Desuden kan det konstateres at 2009 har fået den værste start af alle årene.

Desværre påvirker en sådan markedsudvikling vores evne til at tænke klart ret så kraftigt. En del af dette skyldes at vore hjerner reelt er meget simple opbyggede med systemer, der sikrer en fornuftig "drift "via brug af nødprocedurer når der er fare på færre. Og vore hjerner tænder for disse systemer i et faldende marked!

Vi bruger blandt andet X- og C-systemet når vi tager beslutninger. X-systemet tager de hurtige og "sikre" beslutninger ikke altid de mest logiske – det er her C-systemet kommer ind. X-systemet gør at vi dukker os hvis en bold kastes i mod os – også hvis vi står bag en glasrude! C-systemet er det der bagefter får os til at tænke, at det var da ikke nødvendigt at dukke sig….

X-systemet træder ofte i kraft når frygten råder – ligesom den gør på de finansielle markeder i øjeblikket. X-systemet er måske godt til at holde os i live, men når beslutningerne handler om de finansielle markeder er systemet mindre brugbart. Det har en gruppe forskere i USA undersøgt ved blandt andet at teste folk med hjerneskader. Deres hjerneskade betød at de ikke lod sig påvirke af deres følelser og dette gjorde dem til signifikant bedre investorer end "normale" mennesker. Konklusionen er kort fortalt, at psykopater er bedre til at investere end andre og at langt de fleste agerer forkert på de finansielle markeder.

En typisk fejl er at vi vægter de seneste hændelser tungest i vore forventninger til den fremtidige udvikling. Det betyder at vi forventer at markedet vil stige, når det er steget og at markedet vil falde, når det er faldet. Desværre hænger det ikke altid sådan sammen, faktisk har historien vist at faldende markeder følger stigende og omvendt.

Endelig har det en negativ indflydelse, at vi i øjeblikket hele tiden udsættes for "krise". I den daglige dialog, via medierne fra reklamer – ja i næsten al kommunikation indgår krise og det får os til at lede efter krisen. Et eksempel på dette finder man i denne video:

Vi ser efter det vi tror vi skal se efter – og overser andre ting. I øjeblikket ser vi efter krise og overser muligheder! Anne Mette har lidt ret i at vi eksponeres for meget mod krise i øjeblikket!

Hvad man skal gøre i den nuværende situation vil jeg nødig udtale mig om – jeg er jo blot et menneske og ikke – så vidt vides – berørt at den før omtalte hjerneskade. Men jeg tror det er vigtigt at tænke langsigtet og have fokus på at den nuværende situation ikke fortsætter i det uendelige. Men vore hjerner har en tendens til at fokusere på det kortsigtede og til at frygte tab. Vi skal huske på det råd kong Salomons rådgivere gav ham:

This too shall pass.

Vil du vide mere om dette emne kan du blandt andet se Børsen TVs interview med hjerneforsker Jon Wegener. Det finder du her: http://borsen.dk/webtv-tip/1633

Eller du kan læse selve undersøgelsen omkring følelser i beslutninger her:

 http://sds.hss.cmu.edu/media/pdfs/Loewenstein/shivetal_InvestmentBehavior.pdf

 

Denne blog er også bragt på borsen.dk –

http://borsen.dk/blog/2149/7261/18575/Jens_Balle

 

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!