Børsen: De syv investerings-dødssynder

2008 har tydeligt illustreret, at investering kan være svært at have med at gøre. De fleste markeder giver negative resultater og især de meget risikofyldte, der ellers var faldet i mange danske investorers smag.

I perioden 2003-2007 var det relativt nemt at investere. Jo højere risiko, jo større afkast og den eneste fejl man stort set kunne gøre, var IKKE at købe i går. Det gør noget ved den måde, vi tænker og investerer på og derfor er det relevant at sætte fokus på nogle af de største fejl – de syv investeringsdødssynder, som jeg har valgt at kalde dem. Hver for sig kan de være problematiske og blandet sammen kan de være katastrofale.

De syv investeringsdødssynder:

• Omsætning
• Stor gearing
• Tillid til specialister
• Manglende spredning
• Risikovillighed
• Selvtillid
• Grådighed

Omsætning
I et stigende marked er det nemt at være day-trader og mange har fået sig en ekstra hobby i disse år. En hobby der kan vise sig at være langt dyrere end andre hobbyer. Det fører ofte til en tendens til at sælge sine vindere og holde fast i taberne – hvilket flere undersøgelser har dokumenteret. Desværre koster det hver gang man omsætter og derfor vil resultatet ofte blive lavere end markedsafkastet generelt.

Stor gearing
Gearing kan være et godt værktøj til et højere afkast, men det kræver indsigt og en nøje overvågning. For lige så hurtigt det går, lige så hurtigt går det den anden vej – og måske endda hurtigere fordi man bliver ramt af stop-loss og krav om indbetaling af yderligere sikkerhed.

Er gearingen for stor mister man kontrollen over investeringen og tvinges til at tage beslutninger i et negativt marked.

Tillid til specialister
Vi har en tendens til at have stor tillid til specialister. Hvad enten det er på værkstedet, hos lægen, i medierne eller i banken at man bliver præsenteret for dem. Men har specialisterne nu den indsigt man tilskriver dem. Ikke altid og derfor er det en god ide altid at bruge sin sunde fornuft eller kombinere med en “second opinion”.

Manglende spredning
Mange af de store tab vi har hørt om i medierne, har skyldes en ensidigt satsning på enkelte aktivklasser eller endog satsning på et enkelt værdipapir. Tænk bare på de store tab hos ejendomsinvestorer eller hos de investorer der ensidigt har satset på aktier i et pengeinstitut. Det nytter ikke at være forelsket i en aktie – aktien er jo ligeglad!

Spredning på flere aktivklasser og flere sektorer mindsker risikoen markant. I et atypisk år som 2008 er det måske mindre synligt, men ikke desto mindre sandt.

Risikovillighed
Når det går godt har vi en tendens til at have en stigende risikoprofil. Det går jo godt og risiko belønnes jo! Et eksempel på dette var, at andelen placeret i aktieafdelinger af danske investeringsforeninger for første gang oversteg 50% af den samlede formue i 2007.

Det er ofte sandt, at risiko belønnes, men det gør dumdristighed ikke!

Selvtillid
Mange undersøgelser har påpeget, at vi generelt har for stor tro på egne evner. På spørgsmålet om man kører godt bil, svarede 82% i en undersøgelse, at de kørte bil bedre end gennemsnittet. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre og denne overdrevne tro på egne evner tager vi også med i andre situationer. I en undersøgelse fra USA svarede eksempelvis 76% af de adspurgte finansanalytikere, at de var bedre end gennemsnittet.

Denne synd gør at vi ofte træffer beslutninger på for spinkelt grundlag og desværre viser undersøgelser, at mænd er værst til at overvurdere egne evner.

Grådighed
Mere vil have mere siger et gammelt mundheld, og det gælder også på de finansielle markeder. Det gør ofte, at vi har svært ved at se risici og lader muligheden overskygge vores beslutningsgrundlag.

Netop grådighed fører til, at man falder i en række af de andre synder – og det kan få katastrofale følger for din formue!

Selvfølgelig har hverken du eller jeg begået disse synder – eller også er det bare vores selvtillid, der forhindrer selvindsigt her?

Denne kommentar kan også læses på Børsen.dk – http://borsen.dk/blog/2149/3954/8627/Jens_Balle

Artiklen blev også bragt på epn.dk –  http://epn.dk/investor/investering/article1551769.ece

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!