Brændt barn skyr ilden ?? ?

Vi er alle et produkt af de oplevelser og erfaringer vi har. Det påvirker hvordan vi agerer fremadrettet – også når vi investerer.

Det er rigtig smart at vi kan huske, at en kogeplade kan være varm, og derfor ikke behøver at prøve os frem igen og igen. Vi holder simpelthen fingrene af kogepladen.

Men hvis vi bruger den samme analogi, når vi investerer, kan det have store konsekvenser for dit afkast. Fordi du har tabt penge på aktier, er det ikke ensbetydende med at du ikke skal investere i aktier igen.

Men sådan har jeg oplevet investorer rationalisere mange gange. Især efter nogle af de store fald i aktier vi har oplevet i f eks 2000, 2008-09 og måske også det vi oplever i øjeblikket.

Efter finanskrisen

Det har tre danske forskere kigget nærmere på i artiklen Once bitten, twice shy: The power of personal experiences in risk taking. Her analyserer Steffen Andersen, Tobin Hanspal og Kasper Meisner Nielsen hvordan bankinvestorer i krakkede banker, investerer efter finanskrisen.

Via offentlige registre fandt de frem til investorer i krakkede banker som Roskilde Bank, Fionia Bank osv. Disse investorer har gruppen efterfølgende fulgt og undersøgt, hvordan de har investeret efterfølgende. Ikke nok med det, for de har også identificeret disse investorers nærtstående, for at se om de dårlige erfaringer spreder sig til nærtstående .

Man har så fulgt disse investorer, og set hvordan de har investeret i forbindelse med modtagelse af arv, i årene efter finanskrisen.

Dataene viser at disse investorer har en mere forsigtig tilgang til investering end andre tilsvarende investorer. Og det ser ikke ud til, at man kan arve erfaringer, for de nærtstående har ikke samme tendens til at reducere risikoen.

Generelt siger rapporten også at vi har reduceret risikovilligheden efter finanskrisen.

Risiko belønnes – dumdristighed straffes

Selvfølgelig skal man kunne lære af sine fejl og ændre i strategien, hvis den er forkert. Men fordi man taber penge på aktier, når markederne falder generelt, skal man ikke blive bange for aktier.

I eksemplet ovenfor kunne tabet på aktier og skyldes en alt for snæver investeringsstrategi. Mange af disse investorer havde formentlig kun den ene aktie i porteføljen. Og den udgjorde måske en meget væsentlig del af deres formue.

Så har man ikke sat sig godt nok ind i historikken. For det forholder sig nemlig sådan, at aktier kan svinge i værdi. I begge retninger! Det samme kan man sige om mange andre investeringsaktiver. Det er en del af deres natur.

Men det kan man søge at udligne ved at investere i mere end en aktie.

Jeg har stadig 100 % af min pensionsopsparing i aktier og det bliver jeg ved med de næste mange år.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!