Er du bange for risiko?

Der har de sidste par år været en tendens til at danske investorer har investeret mere forsigtigt. Det er helt naturligt, men måske ikke den bedste tilgang til investering – især ikke hvis man er langsigtet investor. Statistisk set er der rigtig gode muligheder for gode afkast på aktier over tid. Dette bør tilsige at man investerer i aktier for pensionsmidler, da disse jo ofte har en lang tidshorisont. Men udviklingen de sidste par år viser et andet billede.

I en artikel i Børsen (link) påpeges det blandt andet at hver enkelt dansker har 40 tkr mindre investeret i aktier i dag end før krisen.

Jeg har behandlet emnet før (se nedenfor) og jeg er en klar fortaler for at mange danskere har for lav risikoprofil på deres pensionsformue i øjeblikket.

Det er helt naturligt, for når man lige har oplevet en krise vil man være mere forsigtig. Vi har nemlig en tendens til at vægte nylige hændelser hårdt når vi skal forudsige. Det vil sige, at vi tror det der lige er sket vil ske igen. Lidt ligesom at man kører pænere når man lige har fået en bøde for man vil ikke risikere at få en til.

Men krisen var jo ikke nødvendigvis en bøde til os alle. Nogen fik – og havde fortjent – “klip i kortet”, men alle andre bilister behøver jo ikke køre langsommere af den grund.

Men fordi du ikke har aktier i din portefølje, er den jo ikke risikofri! For til gengæld kan du have pådraget dig risikoen for ikke at få nok i afkast!

Fokus på risiko ødelægger

Fra manges side er der stor fokus på risiko. Det er også et vigtigt emne der skal diskuteres når man skal investere, men det får nogle gange et forkert fokus. For risiko er jo ikke bare risikoen for udsving i hovedstolen. Det er jo også risikoen for ikke at få nok i afkast.

Men det at have en dialog hvor det negativt ladede ord “risiko” indgår, for faktisk indflydelse på placeringen. Det har flere undersøgelser påvist. Igen lidt ligesom at man måske vil køre anderledes efter at have diskuteret antallet af ulykker og trafikdrab i trafikken.

Men investering – og især investering vedr. pension – er jo langsigtet og skal derfor ikke påvirkes af kortsigtede udsving.

En anden af mine kæpheste er at man skal passe på med at gøre som alle de andre. Vi er flokdyr og vi har en tendens til at gøre som alle de andre.

Er den nævnte artikel så ikke udtryk for at alle de andre nu er ved at få større andel i aktier, ville nogen måske tænke.

Det er ikke min vurdering at det forholder sig sådan! Jeg har i hvert fald ikke i sinde at ændre min egen placering af pensionsopsparing.

Jeg tør nemlig ikke tage nogen risiko med de penge og har derfor det hele placeret i aktier.

Et par links til blogs om samme emne:

Må jeg slå dig med en kæp?

Snyder du også dig selv for afkast?

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!