Følelser påvirker vore beslutninger – Indføring i investeringspsykologi Part III

Dette er tredie del af sommerens artikler om investeringspsykologien. Find første del om Evolutionspsykologi her og andel del om rationelle mennesker her.

FORUDINDSTILLET TIL NEGATIVITET

Vi er fra naturens hånd forprogrammeret til at være negativt-opmærksomme. Et spædbarn kan for eksempel fornemme sødt i forholdet en til 200, mens de kan fornemme surt i forholdet en til 2 mio!

Formentligt er dette for at beskytte os i en række situationer, idet surt ofte kan være forbundet med fare. Men også på andre områder er det negative vigtigere for os.

Et andet eksempel er, at følelserne ved at tabe et beløb er væsentligt større end følelserne ved at vinde et tilsvarende beløb. Det fører til, at vi beholder vore tabere og sælger vore vindere, når vi investerer.

Se Nancy Etcoff fortælle mere om vores hjerne og om nogle af de mekanismer der spiller ind.

http://www.youtube.com/watch?v=JRttPeWWVaE

www.ted.com

Hvis man kun sælger de aktier, der performer godt og holder fast i de dårlige, ender man med en rigtig dårlig portefølje. Desværre ser man ofte at vi skipper vore vindere og holder fast i vore tabere, netop fordi smerten ved at tage et tab føles meget stor.

DOPAMIN OG PAIN & PLEASURE

Nancy Etcoff nævner kort stoffet dopamin. Dopamins virkeområde er endnu ikke fuldstændig klarlagt, men det bruges i forbindelse med forskellige belønninger af os selv. I den forbindelse har undersøgelser vist at mænd/drenge har større aktivitet omkring dette i forbindelse med spil, end kvinder har. Da dopamin har en vanedannende effekt, kan det måske forklare de mange computerafhængige drenge og mandlige ludomaner? Måske er det også derfor at langt de fleste aktive investorer er mænd.

Psykologer mener også at vi kan forbinde enten Pain eller Pleasure ved alle handlinger – ofte baseret på tidligere erfaringer. Et godt eksempel på dette har jeg netop oplevet på egen krop.

I 2003 løb jeg min seneste marathon og havde frem til april i år ikke rigtig løbet siden. Jeg havde forsøgt at komme i gang ved flere lejligheder, men det lykkedes ikke. Jeg forbandt simpelthen for meget pain for meget negativitet ved det at løbe. I slutningen af april hører jeg så i Mads og Monopolet om software, der via en mobiltelefons GPS kan tracke og måle dit løb. Dette blev hentet (www.endomondo.com, hvis du vil prøve) og jeg har siden da løbet mere end 300 km. Når vækkeuret ringer klokken 5 springer jeg – stort set – ud af sengen og løber en tur. Den primære motivator er at se antallet af mine kilometer stige på endomondo.com. Tidligere ville jeg have fokuseret på det ubehagelige ved at løbe, men nu har jeg fået Pleasure ud af at løbe!

På de finansielle markeder vil det have den effekt at man i et stigende marked vil opleve pleasure igen og igen, mens man i et faldende marked vil opleve pain igen og igen. Derfor vil mange resignere og ikke fokusere på deres investeringer i et faldende marked (også fordi tab påvirker os så kraftigt følelsesmæssigt) mens interessen stiger i stigende markeder.

OVERDRIVER EGNE EVNER

Undersøgelser har desværre vist at vi er rigtig gode til at overvurdere vore egne evner. Faktisk viser disse undersøgelser også, at mænd er værst til at overvurdere egne evner.

Prøv at besvare spørgsmålet, ”Hvor god en bilist er du?”, med følgende svarmuligheder:

  • Bedre end gennemsnittet.
  • Som gennemsnittet.
  • Dårligere end gennemsnittet.

Mange undersøgelser har vist, at over 70% vurderer, at de er bedre end gennemsnittet.

Det er ikke kun, når vi skal vurdere vore evner som bilister, at vi overvurderer. En undersøgelse viste, at 76% af amerikanske finansanalytikere mente, de var bedre end gennemsnittet.

En sådan overvurdering af egne evner kan være særdeles farlig for en investeringsportefølje. Det kan føre til for høj risikovillighed og for høj omsætning på en portefølje. Anlyser viser at risiko belønnes men dumdristighed derimod straffes hårdt. Derfor skal man holde sin risiko i ave.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!