Hvordan vi vælger afhænger af mange ting

choicelilleDer er stor fokus på globalisering og på hvordan vores verden bliver "mindre". Vi lærer de samme teknikker omkring virksomhedsledelse og management, men er der måske større forskelle end vi vil indrømme? Det mener Sheena Iyengar, der blandt andet kigger på hvordan vi som mennesker foretager valg – og i den forbindelse kigger på hvordan vi foretager valg på tværs af lande og kulturer.

I den vestlige verden lærer vi at være selvstændige og foretage vore egne valg. Andre steder opdrages man anderledes. Dette illustrerer Sheena med et eksempel, hvor de opgaver testpersonerne skulle løse, enten

  • vælges af dig selv
  • af en "miss Smith"
  • af din mor

I et sådant forsøg performede amerikanske børn 2,5 gange bedre når de selv skulle vælge. Asiatiske børn klarede sig bedst i opgaven der var udvalgt af deres mor. Der var stor forskel i hvordan de reagerede på dette, hvor amerikanske børn blev fornærmede over at deres mor var involveret mens de asiatiske børn var stolt når deres mødre var involverede.

En stor del af forskellen ligger i den måde vi opdrager på (og os med teenage-børn ville isoleret set ønske at vi havde haft  lidt mere "asiatisk opdragelse" ind over). Hør Sheena på TED 2010 her:

http://www.ted.com/

Du kan læse mere om Sheena her: http://www.columbia.edu/~ss957/index.shtml

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!