Mænd med ældre søstre er mindre konkurrencemindede

Der er forskel på hvor konkurrencemindede kønnene er. Det har forskerne været opmærksomme på i mange år. Men din placering i en søskenderække, kan også have indflydelse på hvor konkurrenceminded du er.

Hiroko Okudaira og hans kolleger fra Okayama University har lavet forsøg med 135 high school elever og 232 universitetsstuderende. De skulle svare på forskellige opgavetype, hvor de havde mulighed for at vinde lidt penge i to forskellige systemer. Enten små beløb per rigtigt svar eller mere konkurrenebetonet, hvor de fik større beløb hvis de vandt over deres modstandere.

Testene viste flere interessante pointer. Blandt andet var de mandlige deltagere mere interesserede i den konkurrencebetonede model. Hele 61% valgte det mod kun 23.4% af de kvindelige deltagere.

Mandlige detaljer med en ældre søster, havde dog lidt mindre lyst til konkurrence. Hhv 23 og 21 procentpoint færre valgte den konkurrenceprægede model.

Evolutionarily speaking, first borns are under more pressure to meet parental expectations and must then compete to defend their stakes against younger rivals

Forskellen er dog ikke den samme, hvis du har ældre brødre. Så der må være andre forklaringer på forskellen.

Du kan læse hele deres undersøgelse her, eller et ekstrat af resultaterne her.

 

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!