Så du det?

Vi udsættes for ufattelig store mængder data – data vi ofte skal bruge til at tage beslutninger (måske også for mange data – se denne spændende blog om det). Meget ofte inddrages vi synet i behandlingen af data men desværre ser vi ikke alt. Eller vi ser måske snarere det vi gerne vil se. Se et eksempel på hvor lidt vi egentlig ser i denne video:

Men det gælder naturligvis ikke dig…….

Men hvad skal vi så gøre? Ja der er forskellige tilgange til dette, men en rigtig god løsning til at undgå at vi lader os narre os selv, er at opstille regler/strategier for vore beslutningsprocesser. Regler/strategier hvor vi forsøger at undgå faldgruberne eller sikrer en vej igennem dem. Det kan være svært, men det er nødvendigt. Jeg har for eksempel opstillet regler for hvordan mine pensionsmidler skal investeres, da jeg ellers – ligesom så mange andre – lader mig rive med (eller endnu være, ikke får gjort noget ved det).

Den anden mulighed er at vi skærper vores hjerne. Dette kan – ifølge Eric Barker fra Barking Up The Wrong Tree – ske via meditation eller ved at opholde sig i naturen. Det skulle skærpe vores evner til at se og tænke i detaljer.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide: