Undgå de syv investeringsdødssynder – godt for din formue

2010 er ved at være slut. Det blev et godt år for mange investorer (det har der i hvert fald været mulighed for). Renten faldt – undtagen her til sidst – og mange aktiemarkeder har givet ganske gode afkast. Det på trods af mange advarsler om det modsatte – både ved indgangen til året og i løbet af 2010. Til min gru har jeg set at en af mine konkurrenter – som overordnet set har været negativ i løbet af 2010 – er positiv på aktier. Bare det så ikke er forvarsel om et dårligt investeringsår for aktionærer i 2011.

Efter et godt år kan det være let at være overmodig og klar til nye eventyr for ”det gik jo godt i 2010”. Det skal man passe på med, og jeg vil gerne lige minde om de syv investeringsdødssynder:

  • Omsætning
  • Stor gearing
  • Tillid til specialister
  • Manglende spredning
  • Risikovillighed
  • Selvtillid
  • Grådighed

Omsætning

I et stigende marked er det nemt at være day-trader og nemt at tro at man er god til det. Det fører ofte til en tendens til at sælge sine vindere og holde fast i taberne – hvilket flere undersøgelser har dokumenteret. Desværre koster det hver gang man omsætter og derfor vil resultatet ofte blive lavere end markedsafkastet generelt. At man så måske ender med at have en portefølje af dårlige aktier kan være katastrofalt.

Stor gearing

Så kort tid efter finanskrisen kan de fleste nok godt huske de negative sider af gearing. Gearing kan være et godt værktøj til et højere afkast, men det kræver indsigt og en nøje overvågning. For lige så hurtigt det går op, lige så hurtigt går det den anden vej – og måske endda hurtigere fordi man bliver ramt af stop-loss og krav om indbetaling af yderligere sikkerhed.

Er gearingen for stor mister man kontrollen over investeringen og tvinges til at tage beslutninger i et negativt marked.

Tillid til specialister

Vi har en tendens til at have stor tillid til specialister. Hvad enten det er på værkstedet, hos lægen, i medierne eller i banken at man bliver præsenteret for dem. Men har specialisterne nu den indsigt man tilskriver dem. Ikke altid og derfor er det en god ide altid at bruge sin sunde fornuft eller kombinere med en ”second opinion”.

Manglende spredning

Nogle har en tendens til at forfølge gode ideer og derved få en alt for lille spredning. Man kan måske også godt forestille sig flere, der i løbet af 2010 har købt flere Vestas for ”ideen holder stadig og den må snart stige”. Det nytter ikke at være forelsket i en aktie – aktien er jo ligeglad!
Jeg har dog også lagt mærke til en anden tendens i 2010. Der har været en stor indstrømning til obligationer – en tendens vi har set globalt. Men det er jo også manglende spredning, og jeg er bange for at flere kan stå overfor grimme oplevelser.

Risikovillighed

Når det går godt har vi en tendens til at have en stigende risikoprofil. Det går jo godt og risiko belønnes jo! Det er ofte sandt, at risiko belønnes, men det gør dumdristighed ikke!
En ottende synd kunne måske være ”for lille risiko” for det er også en risiko. Man risikerer ikke at få nok i afkast. Obligationstendensen omtalt tidligere, kan være et tegn på for lav risikovillighed!

Selvtillid

Mange undersøgelser har påpeget, at vi generelt har for stor tro på egne evner. På spørgsmålet om man kører godt bil, svarede 82% i en undersøgelse, at de kørte bil bedre end gennemsnittet. Det kan naturligvis ikke lade sig gøre og denne overdrevne tro på egne evner tager vi også med i andre situationer. I en undersøgelse fra USA svarede eksempelvis 76% af de adspurgte finansanalytikere, at de var bedre end gennemsnittet.

Denne synd gør at vi ofte træffer beslutninger på for spinkelt grundlag og desværre viser undersøgelser, at mænd er værst til at overvurdere egne evner.

Grådighed

Mere vil have mere siger et gammelt mundheld, og det gælder også på de finansielle markeder. Det gør ofte, at vi har svært ved at se risici og lader muligheden overskygge vores beslutningsgrundlag.

Netop grådighed fører til, at man falder i en række af de andre synder – og det kan få katastrofale følger for din formue!

Selvfølgelig har hverken du eller jeg begået disse synder – eller også er det bare vores selvtillid, der forhindrer selvindsigt her?

Det kan være svært at undgå disse dødssynder eller faldgruber, da de har det med at komme snigende. Det bedste råd til at komme udenom er at undgå at komme i en situation hvor de kan opstå. Det svarer til at man som ryger, skal undgå typisk hygge-ryge-situationer, hvis man vil holde med at ryge.

Derfor skal man lægge sin strategi INDEN man starter på at investere og ikke finde på strategien hen ad vejen. Og allervigtigst skal man så huske at holde sin strategi.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!