Mænd handler for meget og forkert

CompetitionEndnu en undersøgelse viser at mænds ageren på de finansielle markeder ikke altid er til deres formues bedste. Denne gang har et amerikansk firma kigget på 2,7 mio kunders ageren under finanskrisen.

Flere analyser har gennem tiden kunnet påvise store forskelle i mænd og kvinders ageren på de finansielle markeder. En svensk analyse viste således at kvinder har en tendens til at investere mere forsigtigt end mænd. En amerikansk undersøgelse fra 2001 viste at mænd har en tendens til markant større omsætning end kvinder – en omsætning, der fører til lavere afkast! En anden undersøgelse har påvist at kvindelige direktører vil betale mindre overpris ved overtagelse af virksomheder end mandlige direktører.

Nu har en ny undersøgelse fra Vanguard vist at mænd også har reageret mindre klogt under finanskrisen. Det amerikanske finanshus Vanguard har kigget på 2,7 mio kunders ageren i løbet af 2008/2009. Vanguards udgangspunkt har været at kigge på tilbøjeligheden til at forlade aktier under krisen og de har brugt deres store kundedatabase til at analysere på. Vanguards kunder i analysen er primært pensionsinvestorer og man må derfor kunne antage at disse kunder er langsigtede investorer.

Undersøgelsen viser blandt andet at, der var større tilbøjelighed blandt ældre kunder til at forlade aktier. Dette er meget naturligt, da disse kunder har en kortere tidshorisont, men desværre har det vist sig at være en dårlig disposition.

Desuden viser undersøgelsen at der er en 10% flere mænd der har forladt aktier på bunden end kvinder. Dermed er de gået glip af det rally der startede for et år siden.

Analysechefen John Ameriks udtaler blandt andet at undersøgelser påviser at vi mænd tror vi ved hvad vi gør, men vi faktisk ikke aner hvad vi foretager os. Men vi har selvtilliden i orden og det rammer os i denne situation at vi er overmodige.

Denne overmodighed fører til at vi tager beslutninger på basis af de informationer vi får om markedet, desuagtet at disse informationer ikke bringer nogen reel værdi. I denne situation solgte investorer aktier – formentlig for at beskytte porteføljen mod yderligere tab. Men desværre skete salget først efter aktier var faldet.

Dette er endnu et – praktisk! – eksempel på at vi ikke er byggede til de finansielle markeder med hyppige ændringer i markedstemning, mange nyheder og enorme informationsflow. Derfor er det bedste råd stadig at lægge en langsigtet strategi – OG SÅ HOLDE FAST I DEN!!

Desværre ved vi endnu ikke hvorfor disse forskelle på kønnenes ageren er til sted. Vi ved ikke om det er arv eller miljø, der er skyld i forskellene. Desto større grund er der til at være opmærmsom på dem og sikre at man ikke agerer irrationelt.

Du kan læse mere om undersøgelsen hos Vanguard – klik her eller se en artikel i New York Times her.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!