Virksomheden Dig A/S

Vi er i forretningslivet vant til at arbejde med forretningsplaner og strategier. Vi ved det virker, blandt andet fordi at de giver fokus og planer for nødvendige ændringer bliver lagt. Men hvordan med dig selv? Laver du planer for dig selv og din egen udvikling? Hvis ikke, hvordan sikrer du så at det går den vej du gerne vil?

En af de værste ting ved forandring er at det kræver at man gør noget anderledes. Hvis man ikke gør noget anderledes, giver det ingen forandringer. Desværre er vore hjerner faktisk programmeret til det modsatte: nemlig at gøre som vi plejer. Det sparer hjernen energi og samtidig kan den godt lide vante mønstre.

Men det kan være både nødvendigt og særdeles udbytterigt at bryde vanen – at gøre ting anderledes for at komme videre!

Virksomheden “Dig A/S”

I forbindelse med mine studier på AVT deltog jeg i et seminar om ”The You Business”. Ideen var her, at bruge teknikker fra forretningslivet på en selv – frem for at skulle lære en hel masse nye begreber og tankegange. I stedet kunne man betragte sig selv som en virksomhed med en række afdelinger.

Det kunne for eksempel være:

  • Finansafdelingen
  • Udviklingsafdelingen
  • HR
  • Uddannelsesafdelingen
  • Recreation Department (Ferie og fritid)
  • Materiel
  • Marketing

Hver enkelt af disse repræsenterer forskellige områder af dig. Finans er naturligvis din økonomiske situation. Udviklingsafdelingen er din udvikling og din læring. Recreation Department er dig privat og i din fritid. Materiel er din beholdning af aktiver, dels dine reelle aktiver men også dine imatrielle aktiver såsom din uddannelse og viden. Marketing er din synlighed – internt i din organisation såvel som eksternt.

Definere indsatsområder

Opgaven er så – for hver af disse afdelinger – at vurdere den øjeblikkelige situation og dine mål. Hvad er dine mål for din økonomiske situation? Og hvad er din øjeblikkelige situation? Dette gør man så for hvert enkelt område.

Ved at opstille disse to overfor hinanden – den nuværende situation og dine mål – kan de områder med de største gaps identificeres. Derved ved du hvor du skal sætte ind og hvad du skal arbejde med.

På de områder du har de største gaps, skal du definere dit mål og tre indsatsområder. Så ved du hvad du konkret skal arbejde med. Samtidig er det muligt at følge op på udviklingen.

Naturligvis skal dette arbejde være skriftligt og ikke bare foregå i baghovedet. Ved at gøre det skriftligt, kan du nemlig følge op på det! Endeligt er det også en rigtig god ide at dele målene med en anden. Det kunne være ægtefælle/kæreste, chef eller en god ven – bare det er en der tør følge op på om du nu arbejder med målet.

Det er sådan vi ofte gør i forretningslivet og måske kunne det også virke på det personlige plan? Jeg tror på det og jeg synes ideerne er meget interessante. Fokus sikrer udvikling og fokus får man ved en sådan gennemgang. Så kan man en gang om året tage planen frem og se om man er kommet videre.

Hvorfor skal man så arbejde med dette? Dels fordi det er godt at udvikle sig og dels fordi man gerne skulle blive lykkeligere af det. Ved at målrette sine indsatser og arbejde struktureret opnår man bedre resultater. Uden at kende dine mål med Dig A/S er det vanskeligt at sikre at du arbejder og fokuserer på de rigtige mål!

Måske er det tid til at sende Dig A/S til din virksomhedsdoktor?

Indlægget blev holdt af Elise Lelon, på en kold januar dag i Boston. Desværre er hun ikke særlig skrivende og der findes ikke meget litteratur om emnet. Men du kan jo prøve at se hendes web: http://www.theyoubusiness.com/index.html.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!