Motivation – hvordan?

CompetitionHvad motiverer os egentlig? Den industrialiserede verden har længe arbejdet med kontant honorering som motivation. Akkordarbejde eller bonus er gode eksempler på dette, men motiverer det os virkelig?

Nyere tids tænkning har ført ledelser i retning af forsøg med at skabe næsten familie-agtige relationer mellem arbejdspladsen og de der arbejder der. De fleste har hørt Martin Thorborgs succes med at få edb-nørderne bag Jubii! til at arbejde hårdt og – ikke mindst – kreativt med udviklingen af Jubii!

Og mange af os har måske også oplevet ledere der har forsøgt at kopiere disse tiltag?Jeg har selv arbejdet et sted, hvor et bordfodbold blev indkøbt, men aldrig brugt. Formentlig fordi det ikke passede ind i den øvrige måde ledelsen opererede på. Eller fordi man ikke tydeligt signalerede at det var i orden at bruge bordet.

Netop dette emne – altså ikke bordfodbold, men det at blande social motivation med økonomisk motivation – har Dan Ariely behandlet i sin bog Predictably Irrational. Og Jeff Monday har lavet en lille video der beskriver det:

Man skal altså passe meget på med at blande “intrinsic motivation” med de mere alment brugte “extrinsic motivation”. Og den gængse gulerod i form af bonus, virker ikke på alle arbejdsopgaver. Det kunne du se i min blog “Bonus giver tunnelsyn“.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!