Er du bange for risiko?

bullsmallDer har de sidste par år været en tendens til at danske investorer har investeret mere forsigtigt. Det er helt naturligt, men måske ikke den bedste tilgang til investering – især ikke hvis man er langsigtet investor. Statistisk set er der rigtig gode muligheder for gode afkast på aktier over tid. Dette bør tilsige at man investerer i aktier for pensionsmidler, da disse jo ofte har en lang tidshorisont. Men udviklingen de sidste par år viser et andet billede.

Krisen ændrer vaner

Arbejdsløs MBA med papskiltHar netop været ved at kigge på nogle nøgletal fra Irland og faldt i den forbindelse over en kriminalitetsstatistik. Siden 2007 er en lang række af lovovertrædelser steget markant. Også i USA har krisen ført til mange og store ændringer.

Lad ikke en god krise gå til spilde

resetlilleHistorien fortæller os, at de store økonomiske kriser ikke bare handler om destruktion, nød og elendighed. Vi kender alle den om blæsten og vindmøllerne. Kriser byder også på muligheder for at reformere og omlægge – både vores økonomi og vores samfund. Krisen fungerer som en naturlig renselsesproces, hvor det, der ikke kan stå, falder. Det oppustede punkteres, og de sunde virksomheder står tilbage. Samtidigt lægges kimen til næste epokes vækst og fremgang. Kreative ideer prøves af, vi tør mere, vender bøtten på hovedet og er langt mere risikovillige. Selve denne bevægelse ud af krisen, kaldet helbredelsen eller genfødslen, er hvad den amerikanske forfatter, Richard Florida, beskriver og diskuterer i sin nye bog, »The Great Reset«.

Vi holder fast i pessimismen

Mange kommentarer om de finansielle markeder går i øjeblikket på, “der kommer nok et tilbagefald inden det kommer til at stige”. Det er meget naturligt, for når vi skal forudsige fremtiden, vægter vi ofte det, der lige er sket, hårdest i vores vurdering. Det betyder, at hvis det lige er gået godt, “er vi over-positive”, og hvis det lige er gået skidt, “er vi over-negative”.

Børsen: Sprang vi på samme tid?

taburetlilleMåske har du hørt om tankeeksperimentet om, hvorvidt kineserne kan ryste jordkloden, hvis de alle stillede sig op på en stol og sprang ned på samme tid. Er det mon det eksperiment, vi har udsat vores økonomi for over de seneste år?

Børsen: Dårlige tider følger gode – og omvendt!

Knap har vi lagt et historisk dårligt aktieår bag os før nye rekorder slås. Desværre i negativ retning. En naturlig følelse hos investorerne i en sådan situation er FRYGT. Desværre er frygt en rigtig dårlig følelse at blande ind i beslutninger – og det kan føre til dårlige beslutninger og endog endnu dårligere udvikling på markederne.