Gevinst lokker briter

Nudge er et moderne begreb i øjeblikket. Det handler om, at få os til at gøre det rigtige, uden at opstille regler eller forbud. 

Richard Thaler og CassSunstein har gjort nudge til hvermandseje med deres bog Nudge. Der er nu kommet mange flere titler og man kan også få uddannelse i nudge i Danmark. Flere regeringer har oprettet nudge-enheder, der rådgiver lovgivere om bedre måder at nå resultater på.

England var nogen af de første til at hoppe med på vognen med oprettelsen af The Behavioral Insights Team. Her har man blandt andet lavet et forsøg i forbindelse med valget i UK.

gevinst lokker

For at kunne stemme i England skal man først registreres. Det er faktisk ikke mange lande, der har så effektive systemer som vi kender fra Danmark. Processen omkring registrering er typisk at man skriver til alle ikke registrerede stemmeberettigede. Registrerer de sig ikke sender man en reminder, der følges op af et besøg, hvis man fortsat ikke registrerer sig.

En bekostelig og omstændig affære som man naturligvis gerne vil optimere.

Derfor lavede The Behavioral Insights Team et forsøg, hvor de appelerede til griskheden i os. Ved en hurtig registrering kunne man deltae i et lotteri. Muligheden for økonomisk gevinst i et hastighedslotteri har tidligere fået svenskere til at køre langsommere, så måske kunne det også få englændere til at stemme?

I stedet for de vanlige skrivelser fik beboerne i et område mulighed for at deltage i et lotteri, hvis de registrerede sig inden en bestemt dato. De blev enten tilbudt at deltage i en lodtrækning om 1.000 £ eller 5.000 £. Det fik flere – omend dog kun et par procent – til at registrere sig:

Der er ikke statistisk belæg for at sige at den større gevinst på 5.000 £ reelt giver flere registreringer.

Selvom stigningen kun er på 2 %-point, kan det betale sig for myndighederne at lave lotteri med en gevinst på 1.000 £, da omkostningerne ved at besøge disse 2 % vil være større. 

Du kan læse mere om forsøget i Electoral Studies her.

Få ny viden om adfærd

Måske kan du også lide:

Gør det nemt!

Som ud måske ved, er en af mine kæpheste at vi skal gøre det nemt for vore kunder. Hvis vi gerne vil have dem til

Læs mere »

Denne side er flyttet!

Du kan følge Jens Balles blog på averagejoe.dk – her skriver han fortsat om adfærdsøkonomi, nudging, adfærdsdesign, adfærdsledelse, investorpsykologi og investering.

Skynd dig og komme med over til det nye! Der er også en podcast!